• Lekplatsen färdigställd i Lviv, Ukraina
  • Arbetet i Nepal
  • Arbetet i Ukraina

Senaste nytt

Lekplatsen färdigställd i Lviv, Ukraina

24 oktober 2014 – Ukraina

Alla barnen på barnhemmet på Grace Children Home

Alla barnen på barnhemmet på Grace Children Home

Ny lekplats

I September månad 2014 har vi fått klart en lekplats för barnen på barnhemmet Grace Children Home i Lviv i västra Ukraina.

Student-gåvor

Tack vare frivilligt arbete från studenter i … Läs vidare

Arbetet i Nepal

4 september 2014 – Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Mission i Öst har börjat hjälpa barn med Hiv sedan 2013.

Idag stödjer vi ett kristet barnhem i Kathmandu, Nepal, som tar hand om barn med Hiv.

Vi stödjer dem ekonomiskt. Vi … Läs vidare

Mission i Öst Mission i Öst
Responsive Menu Clicked Image
Meny